Medseilere

For ungdom mellom 15 og 25 år

The Tall Ships Races er et ungdomsarrangement med et hovedformål om å få ungdom mellom 15 og 25 år til å møtes i vennskapelig seilas på tvers av nasjonalitet, kultur, religion, kjønn og sosial bakgrunn.

Som medseiler får du være en del av et internasjonalt team og oppleve samholdet om bord. Du kommer hjem med nye vennskap, erfaringer og uforglemmelige minner.

Mesteparten av tiden tilbringes om bord på skuten, men du vil også oppleve dager i havn med blant annet Crew Parade og Crew Party.

Det er veldig stor pågang om å få være med som medseiler. Så vi garanterer ikke at du får plass. Vi prioritere Agderungdom.

Hvem kan delta?

Alle i alderen 15-25 år kan være med som medseiler. 

Selv om ikke skutene kommer til Arendal før i 2023, så ønsker vi å være tidlig ute med å få inn deg som ønsker å oppleve nye vennskap, mestring og masse erfaring ute på havet med vind i seila.

Den 28.juli. – 3 August  2023 kan du bli èn av 25 heldige som får bli med på seilas fra Lerwick på Shetlandsøyene til Arendal i Norge. Du trenger ingen seilererfaring fra før, og det er åpent for alle mellom 15 og 25 å delta.

Ps: Erfaringsmessig så forsvinner disse plassene fort.